NORMATIVA PER A ESTADES AMB MASCOTES

1. La tarifa de pernoctació per mascota i nit és de 10,00 euros
2. Dipòsit de 60,00 euros per possibles desperfectes ocasionat per la seva mascota durant l’estada que li
3. sera retornat després verificació del pis a la seva sortida. !!!
4. El propietari serà responsable dels danys causats per la seva mascota a terceres persones
i / o al mobiliari de l’allotjament.
5. Per poder allotjar-se al allotjament, els animals hauran de tenir un determinat pes i grandària, excepte
en el cas de gossos pigall: El pes màxim permès de l’animal, incloent-hi el recipient o gàbia en
el que serà transportat, serà de 8 kg.
6. Si es tracta d’un gos catalogat com a potencialment perillós haurà d’anar amb el morrió posat, i corretja
no extensible inferior a 2 metres, es sol·licités la llicència administrativa a l’arribada
(Art.3Real Decreto87 / 2002 del març, Llei 50/1999 de23 de desembre sobre el règim jurídic de la
Tinença d’Animals potencialment Perillós).
7. Aquesta completament prohibit deixar l’animal sol al pis.
8. Dins de tot el perímetre de l’allotjament no hi ha lloc perquè la seva mascota realitzi les seves necessitats per
el que hauran d’utilitzar les zones verdes limítrofes.
9. El propietari de la mascota tindrà obligació de mantenir-lo en les degudes condicions higiènico
sanitàries, així com a llibre de vacunes vigent.
10. Preguem no permeti pujar l’animal a les butaques, sofàs o al llit.
11. No banyin a les seves mascotes a les dutxes ni utilitzin les tovalloles de l’establiment per secarles.
12. No oblidi lliurar una còpia d’aquest document signada a recepció com a prova d’acceptació de
condicions.

Agraïm el compliment d’aquestes normes i esperem que tinguin una agradable estada al nostre allotjament rural.

animales

La direcció

Cal Mosqueta Allotjaments rurals